sikkerhed i børnetøj

Ikke-kategoriseret

EU-medlemslandene træffer foranstaltninger mod farlige bindebånd og
snore i børnetøj

Pressemeddelelse
November 2009

Lange bindebånd og snore på børnetøj udgør en alvorlig risiko for børn. Derfor har
markedsovervågningsmyndighederne fra 11 medlemslande gjort en fælles indsats for at fjerne
denne type børnetøj fra markedet. Indtil videre er der truffet foranstaltninger mod mere end

1.400 stykker tøj.
Siden august 2008 har PROSAFE og 11 medlemslande deltaget i et projekt om børnetøj med
bindebånd og snore. Rundt om i verden sker der hvert år ulykker med børn pga. bindebånd og
snore i tøjet. I værste tilfælde kan ulykkerne være dødelige. Lange snore på hætter eller kraver kan
strangulere barnet, hvis snoren kommer rundt om halsen eller sidder fast i et legepladsredskab.
Lange snore på bagsiden af tøjet kan sidde fast i en busdør, når barnet står af bussen. Hvis
buschaufføren ikke er opmærksom og starter bussen, kan der ske alvorlige skader.

Projektgruppen arrangerer en halvdags workshop 30. november 2009 i Bruxelles for at præsentere
resultaterne og konklusionerne. Selvom indsatsen ikke slutter før februar 2010, viser rapporter fra
de deltagende lande, at aktivitetsniveauet har været meget højt.

o
Der er foretaget mere end 3.500 tilsyn primært hos detailhandlere
o
De deltagende lande har tjekket mere end 11.000 stykker tøj
o
Der er truffet foranstaltninger mod mere end 1.400 stykker tøj. To tredjedele var tøj til små
børn (0-7 år) og resten tøj til børn op til 14 år
o
Den mest almindelige risiko, som blev fundet i 60 % af produkterne, var bindebånd og
snore i hoved-og halsområdet. Bindebånd og snore i bryst-og taljeområdet blev fundet i
20 % af produkterne
o
Som en del af grænsekontrollen har toldmyndighederne undersøgt omkring 60
forsendelser med tøj.
Europa-Kommissionen har fået mere end 250 RAPEX-notifikationer om farligt børnetøj fra januar
til august 2009. Det er næsten fem gange mere end samme periode sidste år. Deltagernes arbejde
har hjulpet med at skabe opmærksomhed omkring de risici, der er forbundet med bindebånd og
snore på børnetøj, og det har uden tvivl bidraget til stigningen i antallet af RAPEX-notifikationer.

Råd til forbrugere

På trods af markedsovervågningsmyndighedernes indsats er det sandsynligt, at forbrugerne vil
kunne finde tøj med farlige bindebånd og snore i butikker eller derhjemme. Forældre eller andre i
familien kan også selv sy børnetøj. De deltagende markedsovervågningsmyndigheder har derfor
udarbejdet følgende seks anbefalinger:

Seks anbefalinger om børnetøj

1.
Tøj til børn op til syv år (højde 1, 34 m) må ikke have bindebånd eller snore i hovedog
halsområdet.
2.
Tøj til børn mellem 7 og 14 år må ikke have bindebånd i hoved-og halsområdet der
er længere end 75 mm eller snore med frithængende ender. Snore i hoved-og
halsområdet må ikke være elastiske – undtagen er skulderstropper og halsstropper
(”halter neck”).
3.
Børnetøj må ikke have bindebånd eller snore med frithængende ender, der er
længere end 140 mm i bryst-og taljeområdet.
4.
Halsstropper (”halter neck”) i børnetøj må ikke have frithængende ender i hoved-og
halsområdet.
5.
Børnetøj med bælter eller snore, der er beregnet til at blive bundet foran, må ikke
have løse ender, der er længere end 360 mm, målt når de ikke er bundet og fra det
punkt, hvor de skal bindes.
6.
Andre bindebånd eller snore i børnetøj må ikke hænge længere ned end til ærmets
eller tøjets kant. Bindebånd, funktionelle snore og dekorative snore ved den nederste
kant af lange bukser skal være helt på indersiden af bukserne.
Hjemmesyet børnetøj skal også opfylde disse krav.

Hvis du allerede har børnetøj, der ikke opfylder kravene, bør du fjerne eller klippe snore
eller bindebånd af.

Bindebånd er bånd, der er syet fast på tøjet.
Snore er bånd, der går igennem en løbegang eller stropper på tøjet.

Baggrund

Den fælles indsats er koordineret af PROSAFE ” The Product Safety Enforcement Forum of
Europe”. Det er en non-profit organisation, der samler markedsovervågningsmyndigheder fra
Europa og hele verden.

Den fælles indsat er støttet økonomisk af Europa-Kommissionen, DG SANCO.

I henhold til produktsikkerhedsdirektivet (General Product Safety Directiv -GPSD) skal alle
produkter, der markedsføres på det europæiske marked, være sikre. Ansvaret for sikre produkter
ligger hos producenter, importører og detailhandlere. Kravene til bindebånd og snore på børnetøj
findes i den europæiske standard EN 14682 ”Børnetøj – Sikkerhedskrav – snore og bændler på
børnetøj – Specifikationer”.

Oplysninger i RAPEX om børnetøj, der udgør en alvorlig risiko for forbrugeren, kan ses på Europa-
Kommissionens hjemmeside: http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.